Aansluiting

Na het plaatsen van de propaantank dient deze aangesloten te worden op de binneninstallatie.

Hierbij onderscheiden we de volgende onderdelen:

  • Eerstetrapsontspanner en drukbegrenzer op de propaantank
    Dienen om de druk van het propaangas te reduceren bij het verlaten van de tank.

  • Leidingwerk
    Koperen leiding met plastic omhulsel ("WICU") die 60cm onder het grondoppervlak wordt geplaatst.

  • Kastje met gemeenschappelijke tweedetrapsontspanner
    Geplaatst tegen de gevel van de woning en enerzijds verbonden met de propaantank, anderzijds met de binneninstallatie. Bevat een afsluitkraan en één gemeenschappelijke tweedetrapsonstspanner voor alle toestellen in de woning.

De aansluiting van de propaantank wordt GRATIS aangeboden ingeval van een geschat jaarlijks verbruik van 2.000 liter of meer. In andere gevallen verschaft SteraGas je een offerte voor het uitvoeren van de aansluiting.

Aansluitingsschema

PDF Schema (PDF formaat)