Plaatsing

SteraGas verzorgt de volledige co÷rdinatie van alle partijen betrokken bij de plaatsing van een tank, zoals installateur, grondwerker en keuringsorganisme.

Het typische verloop van de plaatsing van een propaantank is als volgt:

Tijdens een bezoek door onze adviseurs worden de volgende zaken overeengekomen:

  • type van de propaantank: boven- of ondergronds;
  • inhoudsmaat: 1.000, 1.750 of 2.700 liter;
  • financiering: huur, aankoop of huuraankoop;
  • lokatie van de propaantank, leidingen en gevelkastje, rekening houdende met de te respecteren wettelijke veiligheidsafstanden;
  • tijdstip van plaatsing van de tank.

Een aannemer voert de voorbereidende grondwerken uit, namelijk:

  • graven van de put waarin de propaantank geplaatst dient te worden (ondergrondse tank);
  • graven van de greppel tussen de tank en gevelkastje met gemeenschappelijke tweedetrapsontspanner;

Op de afgesproken datum plaatst SteraGas de propaantank, samen met de volgende toebehoren:

  • betonnen sokkels, voorontspanner en drukbegrenzer;
  • aarding (bovengrondse tank) of isolatiemof en kathodische bescherming (ondergrondse tank);
  • optioneel: zender voor telemetrie;

SteraGas of uw installateur plaatst vervolgens het gevelkastje met gemeenschappelijke tweedetrapsontspanner en de buitenleidingen.

Hij voorziet eveneens een pijpleidingenattest en laat zijn werken ook keuren door een onafhankelijk keuringsorganisme.

Bij de plaatsing van een ondergrondse tank is een expert van een onafhankelijk keuringsorganisme aanwezig om de propaantank, buitenleidingen en gevelkastje onmiddellijk goed te keuren. Bij de plaatsing van een bovengrondse tank gebeurt deze keuring op een later moment.

Tenslotte vervult SteraGas de melding van de propaantank via het Omgevingsloket Vlaanderen.

Voor ondergrondse propaantanks met waterinhoud van minder dan 3.000 liter dient geen vergunning aangevraagd te worden, maar volstaat een simpele melding. Voor bovengrondse tanks is in sommige gevallen ook een bouwvergunning nodig.