Veiligheidsafstanden

In Vlaanderen zijn dit de in acht te nemen minimumafstanden voor een propaantank van maximum 3.000 liter.
Alle afstanden moeten in horizontale projectie (bovenaanzicht) worden overwogen.

SteraGas veiligheidsafstanden bovengrondse propaantank

Bovengrondse tanks

5 meter vanaf de tankwand

 • tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. Dit geldt ook voor ramen of deuren van een tuinhuis.
 • tot elke toegang tot een kelder of opening in de grond verbonden met een gesloten ruimte (bv. aanzuigopening van ventilatiesysteem).

3 meter vanaf de tankwand

 • tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
 • tot elk brandbaar materiaal (Waals Gewest: 5 meter),
 • tot een gewoon riooldeksel,
 • tot elke elektrische installatie.

1 meter vanaf de tankwand

 • tot een dicht en onbrandbaar scherm met minimale hoogte van een halve meter boven het hoogste punt van de tank,
 • tot een haag, boom of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.
 • Er dient steeds een vrije doorgang van 1 meter rondom de tankwand zijn.
SteraGas veiligheidsafstanden ondergrondse propaantank

Ondergrondse tanks

5 meter vanaf de kijkopening

 • tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. Dit geldt ook voor ramen of deuren van een tuinhuis.
 • tot elke toegang tot een kelder of opening in de grond verbonden met een gesloten ruimte (bv. aanzuigopening van ventilatiesysteem).

3 meter vanaf de kijkopening

 • tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
 • tot elk brandbaar materiaal,
 • tot een gewoon riooldeksel,
 • tot elke elektrische installatie.

2,5 meter vanaf de tankwand

 • tot elk aangrenzend perceel of openbare weg.

1 meter vanaf de tankwand

 • tot een dicht en onbrandbaar scherm met minimale hoogte van een halve meter boven het hoogste punt van de tank. Niet geldig voor beperking afstanden tot openbare weg of naburige eigendommen.
 • tot een haag, boom of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.
 • Er dient steeds een vrije doorgang van 1 meter rondom de tankwand zijn.